İş Kur Desteği

Biruni Üniversitesi ve İŞKUR’la imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, öğrenci ve mezunlarımıza İşbaşı Eğitim Programı ile eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır. Programa katılan üniversite öğrencilerimiz ise stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.

Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak öğrenci ve mezunlarımıza sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.